Algemene Voorwaarden BAC Consulting

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door BAC Consulting, met ondernemingsnummer: 0655.856.689. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze voorwaarden.

2. Diensten

BAC Consulting biedt diverse massagebehandelingen en opleidingen aan. De aard, duur en kosten van deze diensten worden voorafgaand aan de afspraak of inschrijving duidelijk gecommuniceerd.

3. Afspraken en Annuleringen

3.1. Afspraken voor massages dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden gemaakt.

3.2. Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk gemeld te worden. Uw afspraak kan tot 48 uur van tevoren zonder kosten worden geannuleerd; daarna wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt het volledige bedrag gefactureerd. We hopen op uw begrip, omdat onze therapeuten hun agenda voor u vrijhouden.

3.3. In geval van ziekte kan de afspraak worden verplaatst, op voorwaarde dat er een medische verklaring per e-mail wordt verstrekt. Dit geldt niet voor arrangementen met meerdere personen. Het arrangement kan echter wel worden aangepast naar een kleiner aantal personen, indien mogelijk. Voor arrangementen zoals duo-massages geldt dat bij annulering van één persoon binnen 24 uur wegens ziekte, 50% van de kosten voor die persoon in rekening wordt gebracht.

Zie voor meer informatie onze annulatievoorwaarden: Annulatievoorwaarden.

3.4. Inschrijvingen voor opleidingen kunnen niet geannuleerd worden. Bij ziekte kan de kandidaat deelnemen aan een later tijdstip naar keuze van BAC Consulting.

4. Betaling

4.1. Betaling dient te geschieden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de factuur.

4.2. Bij laattijdige betaling wordt een herinneringskost van 25 euro in rekening gebracht.

4.3. Indien de betaling na 45 dagen nog niet is voldaan, wordt een incassokost van 60 euro toegevoegd, naast alle andere kosten voor invordering.

5. Aansprakelijkheid

5.1. BAC Consulting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.2. De aansprakelijkheid van BAC Consulting is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van BAC Consulting gedane uitkering in voorkomend geval.

6. Privacy

BAC Consulting respecteert de privacy van alle klanten en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en worden niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

7. Wijzigingen en Toepasselijk Recht

7.1. BAC Consulting behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd en treden direct in werking.

7.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BAC Consulting partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Door gebruik te maken van onze diensten, erkent en accepteert u deze algemene voorwaarden.